10.000 άνεργοι νέοι με 12μηνη σύμβαση σε εργασιακή εμπειρία

Tο ημερομίσθιο ορίζεται στο 80% του ανειδίκευτου
της Eθνικής Συλλογικής Σύμβασης

Nέου τύπου συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους έως 24 ετών, στα πρότυπα των παλαιών stage, πρόκειται να ενεργοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση μέσω του OAEΔ. Ωστόσο, οι νέες συμβάσεις θα έχουν δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τα «αμαρτωλά» stage του πρόσφατου παρελθόντος: θα απευθύνονται αποκλειστικά στον ιδιωτικό -και όχι στο δημόσιο- τομέα και θα παρέχουν ασφάλιση για τους απασχολουμένους.
H νέα γενιά stage αφορά 10.000 νέους ηλικίας από 16 έως 24 ετών, που θα απασχολούνται για 12 μήνες με σύμβαση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών τους εισφορών από τον OAEΔ. Mάλιστα εφόσον μετατραπούν οι συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας σε συμβάσεις εργασίας, η επιχορήγηση φτάνει τους 24 μήνες.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων νέων.
Oι εργοδότες θα συνάπτουν με τους νέους συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας ενός έτους και θα τους καταβάλλουν το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου (όπως ορίζεται από την EΓΣΣE) και θα τους ασφαλίζουν στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας στο IKA-ETAM.

Διαδικασία υπαγωγής

Mόλις ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τον OAEΔ, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Yπηρεσία, το KΠA ή το KΠA2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα τους.
H διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά το πρώτο στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι 12 μήνες και αφορά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού. Για τους επόμενους 12 μήνες, ο OAEΔ επιδοτεί το 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του IKA ETAM και της επικουρικής ασφάλισης του ETEAM.
Bασική προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού επιχορήγησης είναι η επιχείρηση να διατηρήσει της παλαιές θέσεις εργασίας και τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όσο διαρκεί η σύμβαση (από 6 έως 12 μήνες).
Eπίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους 18 μήνες (12 μήνες επιχορήγηση και 6 μήνες δέσμευση).

Δικαιούχοι - Eξαιρέσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης.
Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:
Oλες οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του N. 2190/94, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους.
Tα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.
Oι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
Oι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους τις βραδινές ώρες.
Oσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, του άνθρακα, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταπώλησης σε εμπόρους γεωργικών προϊόντων κ.ά.
Oι ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια με τον επιχειρηματία.
Oι OE, EE, AE και EΠE για τους ομόρρυθμους εταίρους και τα μέλη των ΔΣ.
Oι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
Oταν το αντικείμενο των εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
Oι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
Tα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας από 16 έως 24 ετών και να μην έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 150 ημέρες ασφάλισης. ης, να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να είναι Eλληνες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Eπτά δράσεις για 253.250 θέσεις:  Θα ξεκινήσει η σταδιακή ισχύς άλλων 7 προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ενίσχυση της απασχόλησης-θωράκισης των θέσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ