500 μόνιμες προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων

Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις
Πράσινο φως» στην πρόσληψη 500 μόνιμων σωφρονιστικών υπαλλήλων αναμένεται να δώσει η αρμόδια διυπουργική επιτροπή έως το τέλος του μήνα.
Το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη αναγκών των σωφρονιστικών καταστημάτων κυρίως της περιφέρειας ενέκρινε πρόσφατα η ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ν. 2190/94) και πλέον απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για να βγει «στον αέρα» ο σχετικός διαγωνισμός.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον τίτλο σπουδών
Την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης αποφάσισε το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση και πλέον ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Α. Ρουπακιώτης είναι αρμόδιος να προχωρήσει τον διαγωνισμό, ώστε να στελεχωθούν τα νέα καταστήματα κράτησης και να δεχθούν κρατουμένους.
Υπενθυμίζεται πως για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους είχε κατατεθεί αίτημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του έτους, για τη σύσταση 1.000 νέων οργανικών θέσεων. Ωστόσο η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και οι επιταγές τις τρόικας περί παγώματος προσλήψεων «κούρεψαν» τις θέσεις που αφορούν κυρίως τα νέα καταστήματα κράτησης σε Νιγρίτα, Χανιά και Δράμα.
Προϋποθέσεις
Εχει μεσολαβήσει μία επταετία από τον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης σωφρονιστικών υπαλλήλων (το 2008), με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξης ημέρας και νύχτας.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσληφθούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ακολουθούν ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση.
Κατ’ αρχάς υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, αλλά και όριο αναστήματος (οι άνδρες 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.).
Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.
Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στις Ειδικές Δυνάμεις, η προϋπηρεσία ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας κ.λπ.
Επίσης, η κατοχή διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.
Υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις
Οσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και σε αθλητικές εξετάσεις. Ειδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης θα εξετάσει μετά τις υγειονομικές εξετάσεις τον βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων, που διαπιστώνεται με τεστ και εξέταση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι (άνδρες - γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Αλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
β) Αλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
γ) Δρόμος 100 μέτρων, σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
δ) Δρόμος 1.000 μέτρων, σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρα, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Οσοι κριθούν κατάλληλοι από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές, καλούνται από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ορισμένα δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγραφής για τους άνδρες στα μητρώα αρρένων).
assets_LARGE_t_183761_54083594Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις
Πράσινο φως» στην πρόσληψη 500 μόνιμων σωφρονιστικών υπαλλήλων αναμένεται να δώσει η αρμόδια διυπουργική επιτροπή έως το τέλος του μήνα.
Το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη αναγκών των σωφρονιστικών καταστημάτων κυρίως της περιφέρειας ενέκρινε πρόσφατα η ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ν. 2190/94) και πλέον απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για να βγει «στον αέρα» ο σχετικός διαγωνισμός.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον τίτλο σπουδών
Την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης αποφάσισε το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση και πλέον ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Α. Ρουπακιώτης είναι αρμόδιος να προχωρήσει τον διαγωνισμό, ώστε να στελεχωθούν τα νέα καταστήματα κράτησης και να δεχθούν κρατουμένους.
Υπενθυμίζεται πως για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους είχε κατατεθεί αίτημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του έτους, για τη σύσταση 1.000 νέων οργανικών θέσεων. Ωστόσο η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και οι επιταγές τις τρόικας περί παγώματος προσλήψεων «κούρεψαν» τις θέσεις που αφορούν κυρίως τα νέα καταστήματα κράτησης σε Νιγρίτα, Χανιά και Δράμα.
Προϋποθέσεις
Εχει μεσολαβήσει μία επταετία από τον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης σωφρονιστικών υπαλλήλων (το 2008), με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξης ημέρας και νύχτας.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσληφθούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ακολουθούν ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση.
Κατ’ αρχάς υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, αλλά και όριο αναστήματος (οι άνδρες 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.).
Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.
Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στις Ειδικές Δυνάμεις, η προϋπηρεσία ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας κ.λπ.
Επίσης, η κατοχή διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.
Υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις
Οσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και σε αθλητικές εξετάσεις. Ειδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης θα εξετάσει μετά τις υγειονομικές εξετάσεις τον βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων, που διαπιστώνεται με τεστ και εξέταση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι (άνδρες - γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Αλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
β) Αλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
γ) Δρόμος 100 μέτρων, σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
δ) Δρόμος 1.000 μέτρων, σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρα, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Οσοι κριθούν κατάλληλοι από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές, καλούνται από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ορισμένα δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγραφής για τους άνδρες στα μητρώα αρρένων).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ