30.000 άνεργοι σε τεχνικά έργα

Οι δεκαέξι πρώτοι δήμοι στο πρόγραμμα αυτεπιστασίας


Στην τελική ευθεία "μπαίνει" το πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών για την ενεργοποίηση της αυτεπιστασίας στους δήμους μετά και την ψήφιση των σχετικών διατάξεων οι οποίες εντάχθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Μέχρι τα τέλη του 2011 αναμένεται να έχουν ξεκινήσει τεχνικά έργα στους ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθούν με αυτεπιστασία αρχικά στους 20 μεγαλύτερους δήμους στους οποίους αναμένεται να απασχοληθούν περισσότεροι από 30.000 άνεργοι. Η επιλογή των μακροχρόνια ανέργων θα γίνει μέσα από λίστες του ΟΑΕΔ και θα πριμοδοτηθούν οι νέοι μέχρι 29 ετών και όσοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο προκειμένου να συμβάλει στην απασχόληση χιλιάδων ανέργων. Το ΑΣΕΠ συμμετέχει ουσιαστικά στον έλεγχο των πινάκων με τους μακροχρόνια ανέργους και έχει τη δυνατότητα ελέγχου των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν.
Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αυτεπιστασία αναμένεται κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, η οποία θα καθορίζει τη μοριοδότηση των υποψήφιων προς εργασία, καθώς και τον τρόπο σύνταξης και επικαιροποίησης των πινάκων από τον ΟΑΕΔ.
Τα έργα της αυτεπιστασίας
Τα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι κυρίως: συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών (αποψίλωση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αναδασώσεις), συντήρηση-επισκευή κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα), συντήρηση-επισκευή κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια) κ.ά.
Μετά τη θεσμοθέτηση του "Καλλικράτη" με τη συγχώνευση δήμων και με τον περιορισμό των πιστώσεων, αρκετοί δήμαρχοι καταγράφουν προβλήματα στην επικοινωνία των διοικήσεων με όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και στην αδυναμία πραγματοποίησης των έργων στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές των ΟΤΑ. Τα έργα της αυτεπιστασίας θα δώσουν τη δυνατότητα στους δήμους να παρέμβουν με έργα μικρής κλίμακας σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Συγκεκριμένα, παράγοντες της Αυτοδιοίκησης αναφέρουν ότι έργα όπως συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών, ακόμα και η συγκρότηση συνεργείων για την αποκατάσταση ζημιών στις ασφαλτοστρώσεις οδοστρωμάτων, θα δώσουν "αναπτυξιακές ανάσες" στις τοπικές κοινωνίες.
Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι έργα μικρής κλίμακας μπορούν να πραγματοποιούνται από συνεργεία των δήμων με τα οποία εξοικονομούνται σημαντικά ποσά και ενισχύεται η απασχόληση στην περιοχή.
Οι πρώτοι ΟΤΑ που θα αξιοποιήσουν τα προγράμματα αυτεπιστασίας αναμένεται να είναι οι δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Καλλιθέας, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίου, Κοζάνης, Αγ. Βαρβάρας, Πάτρας, Ιωαννίνων, Περιστερίου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ναυπλίου και Λάρισας. Θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο οι πρωτεύουσες των νομών που διαθέτουν αυτόνομες τεχνικές υπηρεσίες.
Στο τρίτο κύμα θα συμπεριληφθούν οι δήμοι που διαθέτουν ώριμες μελέτες προκειμένου να εκτελέσουν προγράμματα αυτεπιστασίας.
Για τη διευκόλυνση των ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει πρότυπα μελετών προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα απ' όλους τους δήμους.
Επιλογή με μόρια από ΑΣΕΠ
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ που αναμένεται να υπογραφεί εντός του Νοεμβρίου, θα καθοριστεί ο χρόνος έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης που θα απευθύνει ο ΟΑΕΔ στους ανέργους προκειμένου να συντάξει τους πίνακες των υποψηφίων. Επίσης θα καθοριστεί η μοριοδότηση των υποψηφίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας (π.χ. 1 μόριο ανά μήνα), και θα προβλέπεται ποσοστό προσαύξησης των μορίων για όσους είναι μέχρι 29 ετών, καθώς και για τους ανέργους που είναι πάνω από 55 ετών. Επίσης σημαντικό ρόλο στην κατάταξη των υποψηφίων θα διαδραματίζει η οικογενειακή τους κατάσταση.
Πίνακας Κατάταξης
Ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης ανά ειδικότητα, μόλις ολοκληρωθεί από τον ΟΑΕΔ θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ προκειμένου να τον εγκρίνει εντός 10 ημερών. Κατόπιν θα αναρτάται ο κυλιόμενος πίνακας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ενστάσεις για την κατάταξη, θα πρέπει να τις υποβάλουν εντός 10 ημερών. Οι υποψήφιοι, μετά την οριστικοποίηση του πίνακα από το ΑΣΕΠ, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για τους δήμους που επιθυμούν να απασχοληθούν.
Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις δήμους.
Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι έχουν δηλώσει τον οικείο δήμο ως πρώτη επιλογή και ακολουθούν αυτοί που έχουν δηλώσει τον συγκεκριμένο ΟΤΑ ως δεύτερη και τρίτη επιλογή.
Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν την πρόσληψη του προσωπικού με βάση την κατάταξη που προκύπτει από τον Κυλιόμενο Πίνακα που θα δημοσιεύει το ΑΣΕΠ. Επίσης η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στους δήμους για τις προσλήψεις και αν διαπιστώσει ότι υπάρχει παρατυπία στις προσλήψεις, τότε αυτές θα ανακαλούνται άμεσα.
Μέχρι 135 ημερομίσθια
Η απασχόληση στο πρόγραμμα θα διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο αυτεπιστασίας των δήμων, θα αφορά συμβάσεις ορισμένου έργου και σε καμία περίπτωση απασχολούμενος στο πρόγραμμα δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 135 ημερομίσθια ετησίως. Η απασχόληση του προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα ή ξένα με την ειδικότητά του απαγορεύεται. Μεταφορά από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο έργο αυτό δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής του.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συμπληρώσεως των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος παραμένει με τα ίδια αρχικά κριτήρια στον ισχύοντα κυλιόμενο πίνακα κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήμου, συνδέσμου ή νομικού προσώπου της αρχικής επιλογής του μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών.
H αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι αυτή που προβλέπεται για το εργατικό προσωπικό των δήμων σύμφωνα με την κλαδική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει η ΠΟΕ ΟΤΑ με την ΚΕΔΚΕ. Θα καταβάλλεται από ευρωπαϊκά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα είναι τριετούς διάρκειας, 2012-2014.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ποιοι θα απασχοληθούν
Υποψήφιοι προς απασχόληση στα έργα μικρής εμβέλειας θα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, εκ των οποίων θα προταχθούν όσοι: α) είναι ανειδίκευτοι μέχρι 29 ετών και β) όσοι είναι άνω των 55 ετών και βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν κυρίως στις ειδικότητες εργατών, οικοδόμων, βαφέων, αλλά και σε όποια άλλη ειδικότητα θεωρηθεί αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του συνδέσμου. Η επιλογή θα γίνει από κυλιόμενο πίνακα κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων τον οποίο συντάσσει ο ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήμος ή ο σύνδεσμος ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτεπιστασίας.
Ο κυλιόμενος πίνακας συντάσσεται ανά ειδικότητα και ενημερώνει αυθημερόν το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ