«Έρχονται» 4.000 πυροσβέστες

0000Προσλήψεις με μόρια υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ

 

Ζήτημα ημερών είναι η προκήρυξη
των 4.000 θέσεων Πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης.
Ζήτημα ημερών είναι η προκήρυξη των 4.000 θέσεων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Επειτα από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, λόγω της ρευστής οικονομικής συγκυρίας με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, η κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει μέσα στο καλοκαίρι την πρόσληψη των νέων πυροσβεστών, υπό τη σκιά των πρώτων θερινών πυρκαγιών και των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ε”, την περασμένη Τρίτη το αίτημα απέσπασε την υπογραφή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρη Ρέππα, και δύο ημέρες αργότερα υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, και τον γ.γ. της κυβέρνησης, Σωτήρη Λύτρα. Το “πράσινο φώς” έδωσε ο Χρ. Παπουτσής υπογράφοντας την κανονιστική πράξη.
Η προκήρυξη αφορά 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, εκ των οποίων 3.400 θα προέρχονταν από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θα προέρχονται από ιδιώτες πολίτες κάτω των είκοσι εννέα ετών.
Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, ενώ θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εξάλλου, ειδική πριμοδότηση προβλέπεται για τους πολύτεκνους-τρίτεκνους αλλά και όσους υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα.
Κριτήρια επιλογής
Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεώνεται) Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι:
1. Εχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ Κατηγορίας και άνω.
2. Ελληνες πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργαστεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων. Ειδικά για τον φετινό πρώτο διαγωνισμό, το ποσοστό που αφορά θέσεις πολιτών ορίζεται σε 15% (περίπου 500 θέσεις) και 85% των θέσεων αντιστοιχεί στους εποχικούς πυροσβέστες (περίπου 3.500 θέσεις).
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψήφιους πολίτες αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30, παρ. 20, Ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α’) ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 1951/1991, ΦΕΚ 84 Α’) κ.ά.
Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των εποχικών πυροσβεστών ισχύουν τα ίδια κριτήρια, πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών.
Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψηφίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».  Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Ολοι οι υποψήφιοι απαιτείται να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του Π.Δ. 19/2006.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη του προσωπικού
Για την πρόσληψη του προσωπικού συγκροτείται, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων.
Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Οσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Η ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ