ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΘΛ6-ΟΦ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ /
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή     Υπαξιωματικών), με  έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του         Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  για την  κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος  2011 – 2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,  διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση
2. Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα  Εκπαίδευσης είναι:
α. Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:                         Θέσεις
(1) Ψυχολογία                                                                      4
(2) Πολιτική Ιστορία                                                           4
(3) Κοινωνιολογία 4
(4) Οργάνωση – Διοίκηση – Management   4
(5) Πληροφορική                                                                 4
(6) Αγγλικά 14
(7)   Τούρκικα 1
(8) Ελληνική Λογοτεχνία 4
(9)  Στοιχεία Συνταγματικού-Διεθνούς Δικαίου              4
(10) Ανώτερα Μαθηματικά 4
Σύνολο 47
β. Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης:                                  Θέσεις
(1) Τεχνικό  Σχέδιο 2
(2) Θερμοδυναμική 2
(3) Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία - 2
Εργαστήριο.
(4)  Στοιχεία Μηχανών – Εργαστήριο 2
(5) Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο 2
(6) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο 1
(7) Ηλεκτρικές Μηχανές –  Εργαστήριο 2
(8) Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Εργαστήριο 1
(9)  Αυτοκίνητο (Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία          2
- Δομή & Λειτουργία Επιμέρους Συστημάτων Στρατιωτικών Οχημάτων.
(10) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – Εργαστήριο 2
(11) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρολογία 1
Αυτοκινήτου  – Εργαστήριο
(12) Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο 2
(13) Ψηφιακή Τεχνολογία – Εργαστήριο 1
(Τεχνολογία LASER – Ηλεκτροοπτικά – Ψηφιακά Συστήματα –Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου) – Εργαστήριο
(14) Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα 2
(15)  Μηχανουργική Τεχνολογία 1
(16)  Μηχανολογία 2
(17) Ηλεκτροτεχνία 2
(18) Εμβολοφόροι–Στροβιλοφόροι–Αεροπορικοί               1
Κινητήρες – Εργαστήριο.
(19) Καύσιμα – Λιπαντικά 2
Σύνολο 32
γ. Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης: Θέσεις
(1) Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική 2 Γεωγραφία
(2) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4
(3) Βρωματολογία – Τεχνολογία Τροφίμων 2
(4) Φυσική 4
(5)  Πολεμικές Τέχνες  (ΤΑΕ ΚWON DO ή 2
JUDO  ή ΚΑRAΤΕ)
(6)  Κολύμβηση 1
(7) Πετόσφαιρα  
(8) Καλαθόσφαιρα 4
(9) Κλασσικός Αθλητισμός 16
Σύνολο 39
3. Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης των καθηγητών της και χορηγεί βεβαιώσεις ευδοκίμου ή μη προϋπηρεσίας. Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της προ κήρυξης και τα σχετικά έντυπα παρέχονται από :
α. Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα.  Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα  γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών  Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία  σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου)  στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών,  Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου»,  οδός Τσιτσάνη ,   Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι   10   Ιουν   2011 το αργότερο.
β. Στα τηλ. 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 161 & 116 και Fax: 24310-74233.
γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
δ. Στις κατά τόπους Στρατιωτικές αρχές και Στρατολογικά γραφεία.
Τρίκαλα,  10  Μαϊ    2011
Από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ταξχος Δημήτριος Μπίκος
Διοικητής  Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Σαφούρης,Τμχης ΤΠΕΕ
AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΘΛ6-ΟΦ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ /
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή     Υπαξιωματικών), με  έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του         Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  για την  κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος  2011 – 2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,  διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση
2. Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα  Εκπαίδευσης είναι:
α. Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:                         Θέσεις
(1) Ψυχολογία                                                                      4
(2) Πολιτική Ιστορία                                                           4
(3) Κοινωνιολογία 4
(4) Οργάνωση – Διοίκηση – Management   4
(5) Πληροφορική                                                                 4
(6) Αγγλικά 14
(7)   Τούρκικα 1
(8) Ελληνική Λογοτεχνία 4
(9)  Στοιχεία Συνταγματικού-Διεθνούς Δικαίου              4
(10) Ανώτερα Μαθηματικά 4
Σύνολο 47
β. Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης:                                  Θέσεις
(1) Τεχνικό  Σχέδιο 2
(2) Θερμοδυναμική 2
(3) Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία - 2
Εργαστήριο.
(4)  Στοιχεία Μηχανών – Εργαστήριο 2
(5) Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο 2
(6) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο 1
(7) Ηλεκτρικές Μηχανές –  Εργαστήριο 2
(8) Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Εργαστήριο 1
(9)  Αυτοκίνητο (Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία          2
- Δομή & Λειτουργία Επιμέρους Συστημάτων Στρατιωτικών Οχημάτων.
(10) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – Εργαστήριο 2
(11) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρολογία 1
Αυτοκινήτου  – Εργαστήριο
(12) Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο 2
(13) Ψηφιακή Τεχνολογία – Εργαστήριο 1
(Τεχνολογία LASER – Ηλεκτροοπτικά – Ψηφιακά Συστήματα –Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου) – Εργαστήριο
(14) Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα 2
(15)  Μηχανουργική Τεχνολογία 1
(16)  Μηχανολογία 2
(17) Ηλεκτροτεχνία 2
(18) Εμβολοφόροι–Στροβιλοφόροι–Αεροπορικοί               1
Κινητήρες – Εργαστήριο.
(19) Καύσιμα – Λιπαντικά 2
Σύνολο 32
γ. Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης: Θέσεις
(1) Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική 2 Γεωγραφία
(2) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4
(3) Βρωματολογία – Τεχνολογία Τροφίμων 2
(4) Φυσική 4
(5)  Πολεμικές Τέχνες  (ΤΑΕ ΚWON DO ή 2
JUDO  ή ΚΑRAΤΕ)
(6)  Κολύμβηση 1
(7) Πετόσφαιρα  
(8) Καλαθόσφαιρα 4
(9) Κλασσικός Αθλητισμός 16
Σύνολο 39
3. Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης των καθηγητών της και χορηγεί βεβαιώσεις ευδοκίμου ή μη προϋπηρεσίας. Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της προ κήρυξης και τα σχετικά έντυπα παρέχονται από :
α. Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα.  Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα  γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών  Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία  σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου)  στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών,  Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου»,  οδός Τσιτσάνη ,   Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι   10   Ιουν   2011 το αργότερο.
β. Στα τηλ. 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 161 & 116 και Fax: 24310-74233.
γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
δ. Στις κατά τόπους Στρατιωτικές αρχές και Στρατολογικά γραφεία.
Τρίκαλα,  10  Μαϊ    2011
Από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ταξχος Δημήτριος Μπίκος
Διοικητής  Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Σαφούρης,Τμχης ΤΠΕΕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ