118 προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με ωριαία αποζημίωση

 

Στην κάλυψη 118 θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρεί η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη των αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση και θα στελεχώσει τα ακόλουθα Τμήματα:
Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, 47 θέσεις,Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, 32 θέσεις, και Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, 39 θέσεις.
Στο Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα: Ψυχολογία, τέσσερις θέσεις, Πολιτική Ιστορία, τέσσερις θέσεις, Κοινωνιολογία, τέσσερις θέσεις, Οργάνωση, Διοίκηση, Management, τέσσερις θέσεις, Πληροφορική, τέσσερις θέσεις, Αγγλικά, 14 θέσεις, Τουρκική γλώσσα, μία θέση, Ελληνική Λογοτεχνία, τέσσερις θέσεις, Στοιχεία Συνταγματικού - Διεθνούς Δικαίου, τέσσερις θέσεις και Ανώτερα Μαθηματικά, τέσσερις θέσεις.
Στο Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που ζητούνται θα επιλεγούν από τα αντικείμενα: Τεχνικό Σχέδιο, δύο θέσεις, Θερμοδυναμική, δύο θέσεις, Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Στοιχεία Μηχανών - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Πειραματική Αντοχή Υλικών - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά - Εργαστήριο, μία θέση, Ηλεκτρικές Μηχανές - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις - Εργαστήριο, μία θέση, Αυτοκίνητο (Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία - Δομή και Λειτουργία Επιμέρους Συστημάτων Στρατιωτικών Οχημάτων), δύο θέσεις, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου - Εργαστήριο, μία θέση, Ηλεκτρονικά - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ψηφιακή Τεχνολογία - Εργαστήριο (Τεχνολογία LASER - Ηλεκτροοπτικά - Ψηφιακά Συστήματα -Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου), μία θέση, Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα, δύο θέσεις, Μηχανουργική Τεχνολογία, μία θέση, Μηχανολογία, δύο θέσεις, Ηλεκτροτεχνία, δύο θέσεις, Εμβολοφόροι - Στροβιλοφόροι - Αεροπορικοί Κινητήρες - Εργαστήριο, μία θέση, και Καύσιμα - Λιπαντικά, δύο θέσεις.
Οσο για τους εκπαιδευτές που θα αναλάβουν τη στρατιωτική εκπαίδευση των φοιτητών, θα πρέπει να κατέχουν τα εξής αντικείμενα: Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική Γεωγραφία, δύο θέσεις, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, τέσσερις θέσεις, Βρωματολογία - Τεχνολογία Τροφίμων, δύο θέσεις, Φυσική, τέσσερις θέσεις, Πολεμικές Τέχνες (Τae Kwon Do, Judo, Karate), δύο θέσεις, Κολύμβηση, μία θέση, Πετόσφαιρα, τέσσερις θέσεις, Καλαθόσφαιρα, τέσσερις θέσεις, και Κλασικός Αθλητισμός, 16 θέσεις.
Στην κάλυψη 118 θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρεί η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη των αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση και θα στελεχώσει τα ακόλουθα Τμήματα:
Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, 47 θέσεις,Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, 32 θέσεις, και Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, 39 θέσεις.
Στο Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα: Ψυχολογία, τέσσερις θέσεις, Πολιτική Ιστορία, τέσσερις θέσεις, Κοινωνιολογία, τέσσερις θέσεις, Οργάνωση, Διοίκηση, Management, τέσσερις θέσεις, Πληροφορική, τέσσερις θέσεις, Αγγλικά, 14 θέσεις, Τουρκική γλώσσα, μία θέση, Ελληνική Λογοτεχνία, τέσσερις θέσεις, Στοιχεία Συνταγματικού - Διεθνούς Δικαίου, τέσσερις θέσεις και Ανώτερα Μαθηματικά, τέσσερις θέσεις.
Στο Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που ζητούνται θα επιλεγούν από τα αντικείμενα: Τεχνικό Σχέδιο, δύο θέσεις, Θερμοδυναμική, δύο θέσεις, Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Στοιχεία Μηχανών - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Πειραματική Αντοχή Υλικών - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά - Εργαστήριο, μία θέση, Ηλεκτρικές Μηχανές - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις - Εργαστήριο, μία θέση, Αυτοκίνητο (Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία - Δομή και Λειτουργία Επιμέρους Συστημάτων Στρατιωτικών Οχημάτων), δύο θέσεις, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου - Εργαστήριο, μία θέση, Ηλεκτρονικά - Εργαστήριο, δύο θέσεις, Ψηφιακή Τεχνολογία - Εργαστήριο (Τεχνολογία LASER - Ηλεκτροοπτικά - Ψηφιακά Συστήματα -Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου), μία θέση, Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα, δύο θέσεις, Μηχανουργική Τεχνολογία, μία θέση, Μηχανολογία, δύο θέσεις, Ηλεκτροτεχνία, δύο θέσεις, Εμβολοφόροι - Στροβιλοφόροι - Αεροπορικοί Κινητήρες - Εργαστήριο, μία θέση, και Καύσιμα - Λιπαντικά, δύο θέσεις.
Οσο για τους εκπαιδευτές που θα αναλάβουν τη στρατιωτική εκπαίδευση των φοιτητών, θα πρέπει να κατέχουν τα εξής αντικείμενα: Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική Γεωγραφία, δύο θέσεις, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, τέσσερις θέσεις, Βρωματολογία - Τεχνολογία Τροφίμων, δύο θέσεις, Φυσική, τέσσερις θέσεις, Πολεμικές Τέχνες (Τae Kwon Do, Judo, Karate), δύο θέσεις, Κολύμβηση, μία θέση, Πετόσφαιρα, τέσσερις θέσεις, Καλαθόσφαιρα, τέσσερις θέσεις, και Κλασικός Αθλητισμός, 16 θέσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ