Έρχονται 4.072 νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου

stratiwtes-thumb-largeΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΕΡΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δρομολογούνται 4.072 προσλήψεις εποχικών και μονίμων μέχρι και το τέλος του 2010 σε νοσοκομεία, τράπεζες, υπηρεσίες υπουργείων αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες από τις νέες προκηρύξεις έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αναμένεται να εκδοθούν πολύ σύντομα. Αναλυτικά οι επικείμενες προσλήψεις είναι:

200 στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας θα υπογράψουν διακόσιοι νέοι υπάλληλοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Τριμελής Επιτροπή υπουργών έδωσε το «πράσινο φως» προκειμένου να ξεκινήσουν οι νέες προσλήψεις. Άμεσα πρόκειται να προσχωρήσουν οι συγκεκριμένες προσλήψεις, καθώς βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικά εγκρίθηκε η πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εξήντα (60) ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δέκα (10) ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο (2) ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικ. Τυπογραφίας) και οκτώ (8) ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν με αντικείμενο έργου την προετοιμασία και τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών που γίνονται ανά δέκα έτη. Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

 

1.450 σε υπηρεσίες του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται να προσληφθούν 1.450 νέοι υπάλληλοι. Από αυτούς οι 827 θα απασχοληθούν στους τομείς αλιείας, φυτικής παραγωγής κ.ά., οι 175 θα απορροφηθούν στο Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, οι 420 θα διατεθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και οι 28 στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΓΕΕΚΑ). Η Τριμελής Επιτροπή υπουργών έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» και οι νέες προσλήψεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνονται γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, διοικητικοί υπάλληλοι, καθαριστές, φύλακες, χειριστές Η/Υ κ.ά. Αναλυτικά εγκρίθηκε η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, οκτακοσίων είκοσι επτά (827) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως ακολούθως: Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών-ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 3, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1, ΔΕ Σχεδιαστών 1, ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1, ΠΕ Γεωλόγων 1, Τομέας Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας- ΠΕ Γεωπόνων 6, ΠΕ Χημικών 3, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 3, ΔΕ Παρασκευαστών 1, ΥΕ Εργατών 3, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1, Τομέας Αλιείας- ΠΕ Ιχθυολόγων 6, ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας 9, Τομέας Φυτικής Παραγωγής ΠΕ Χημικών 7, ΠΕ Γεωπόνων 26, ΤΕ ΤεχνολόγωνΓεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 4, ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων 6, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2, ΔΕ Γεωτεχνικών (Γεωργοτεχνιτών) 1, ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων 8, ΥΕ Εργατών 101, ΔΕ Παρασκευαστών 3, ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1, ΥΕ Εργατοτεχνιτών 25, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων & Διατροφής 1, ΤΕ Διοικητικών – Λογιστικών 2, ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων 1, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1, Τομέας Κτηνιατρικής-ΠΕ Κτηνιάτρων 67, ΠΕ Χημικών 17, ΠΕ Βιολόγων 1, ΠΕ Χημικών – Μηχανικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 5, ΤΕ Τεχνολόγων Δημ. Υγιεινής 3, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων & Διατροφής 9, ΤΕ Λογιστικών 2, ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων 9, ΔΕ Χειριστών Η/Υ 79, ΔΕ Τεχνικών Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων (Σπερματεγχυτών) 31, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών-Ειδικότητας Ζωοτεχνίας (Σταβλιτών) 5, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 4, ΥΕ Εργατών 53, ΤΕ Τεχνολό- γων Ζωικής Παραγωγής 60, Τομέας Ζωικής Παραγωγής-ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων 1, ΥΕ Εργατών 1, ΥΕ Φυλάκων 1, Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης-ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1, ΥΕ Κλητήρων 2, ΥΕ Εργατών 1 και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) - ΠΕ Γεωπόνων 110, ΠΕ Κτηνιάτρων 31, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών 2, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Γεωπ. 20, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού 3, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 14, ΔΕ Διοικητικού 3, ΔΕ Τεχν. Εργαστηρίων 16, ΔΕ Δειγματοληπτών 42, ΔΕ Δειγματοληπτών (4ωρης απασχόλησης) 2 και ΥΕ Φυλάκων - Εργατών 3. Παράλληλα, γεωπόνοι και κτηνοτρόφοι θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, για λόγους πρακτικής άσκησης. Για τις συγκεκριμένες θέσεις ζητείται πτυχίο ανώτερης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ωρομίσθιο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ». Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για εννέα μήνες. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Κοινωνιολόγων 1, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΠΕ Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής 1, ΠΕ Γεωπόνων Γεωργ. Βιομηχ. 3, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής 2, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων ή Αγροτ. Μηχ/των 1, ΤΕ Νοσηλευτικής 2, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών Αμπελ. 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών Ζωοτεχν. 2, ΔΕ Εφαρμοστών Επίπλων 1, ΤΕ ή ΔΕ Ξυλογλυπτικής 1, ΥΕ Καθαριστριών 3, ΥΕ Φυλάκων 4, ΥΕ Εργατριών 1 και ΥΕ Τραπεζοκόμων 2. Τέλος, εγκρίθηκε η πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου 175 ατόμων, διάρκειας έως ένα (1) έτος, στο Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών με αντικείμενο έργου την καθημερινή εκτέλεση υδρομετρικών και υδρολογικών εργασιών και μετεωρολογικών μετρήσεων σε 280 μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνης του τομέα Εγγείων Βελτιώσεων σε 38 νομαρχίες της επικράτειας. Η σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως ισχύει, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

664 στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

Ωρομίσθιοι καθηγητές θα προσληφθούν στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και στη σχολή Ικάρων. Η Τριμελής Επιτροπή υπουργών έδωσε το «πράσινο φως» και τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις. Αναλυτικά εγκρίθηκε η πρόσληψη πεντακοσίων τριάντα (530) ατόμων στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και συνολικά για 83.910 ώρες διδασκαλίας και εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) ατόμων στη Σχολή Ικάρων, ως εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Από τις 530 θέσεις οι 55 θα διατεθούν για τις ανάγκες διδασκαλίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας, οι 350 για το Γενικό Επιτελείο Στρατού, οι 28 για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και 97 για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλουν στις αντίστοιχες Σχολές τα ακόλουθα έντυπα-δικαιολογητικά: αίτηση στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας), πτυχία και διπλώματα επικυρωμένα, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων και απόδειξη προϋπηρεσίας.

500 δάσκαλοι & νηπιαγωγοί  ειδικής αγωγής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες προετοιμασίας του γραπτού διαγωνισμού πρόσληψης 500 δασκάλων και νηπιαγωγών στα ειδικά δημόσια σχολεία, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας. Αρχικά ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να εκδοθεί στα μέσα Αυγούστου, ωστόσο το κύμα συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών ανέτρεψε τα σχέδια του υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες εβδομάδες θα έχει στα χέρια του το ΑΣΕΠ τη νέα προκήρυξη. Το μόνο που απομένει είναι η σύσταση των οργανικών θέσεων από το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ολοκλήρωσε την επεξεργασία της εξεταστέας ύλης. Θα καλυφθούν 300 θέσεις από τους κλάδους ΠΕ 61 Νηπιαγωγών και ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ενώ άλλες 200 θέσεις θα καλυφθούν από τον πίνακα αναπληρωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γραπτός διαγωνισμός αφορά γύρω στους
800 με 1.000 υποψηφίους που είναι απόφοιτοι των δύο σχολών (ΠΕ 61 και ΠΕ71) και όχι τους υπόλοιπους δασκάλους και νηπιαγωγούς, ούτε τους περίπου 5.000 αποφοίτους των σεμιναρίων επιμόρφωσης (400 ωρών), οι οποίοι μέχρι σήμερα μπορούσαν να πάρουν απόσπαση σε θέσεις Ειδικής Αγωγής.

45 επιστήμονες στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με 45 ειδικούς επιστήμονες του οικονομικού κλάδου θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, πτυχίο AEI ή ισότιμο πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση χειρισμού MS Office, ενώ επιθυμητή θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία στο εργασιακό αντικείμενο της θέσης.
Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω της ειδικής διαδικασίας για το επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/94, που προβλέπει αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων και προφορική συνέντευξη ενώπιον πενταμελούς επιτροπής.
Ήδη αρμόδια στελέχη της Aνεξάρτητης Aρχής βρίσκονται σε συνεργασία με τη διοίκηση της Tράπεζας για την κατάρτιση της προκήρυξης και τα κριτήρια συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έκδοσή της αναμένεται έως τις πρώτες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

742 νοσηλευτές

Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να καλυφθούν 742 κενές θέσεις με εποχικό νοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με έγκριση που δόθηκε από την Τριμελή Επιτροπή υπουργών. Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.
Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να καλύψει και τα σημαντικά κενά που προκαλεί η φυγή προσωπικού (κυρίως νοσηλευτικού) προς τη συνταξιοδότηση λόγω του νέου ασφαλιστικού. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Χειριστών-Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόμων, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Επιμελητών, Λογοθεραπευτών.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία. Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν ζητηθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν είχαν εγκριθεί λόγω της έλλειψης πόρων χρηματοδότησης. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη και οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στα οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.

390 διοικητικοί και τεχνικοί  στην ΕΡΤ

Με δεύτερη προκήρυξη αναμένεται να καλύψει τις εποχικές τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό η ΕΡΤ. Η νέα προκήρυξη θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες από το ΑΣΕΠ και θα αφορά περίπου 390 διοικητικούς και τεχνικούς. Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργα- σίας ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα θα προκηρυχθούν θέσεις ως εξής: Παρουσιαστές Νοηματικής Γλώσσας, Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας, Μετεωρολόγοι, Προσωπικότητες Γραμμάτων και Τεχνών, Δ/ντες Παραγωγής-Βοηθοί , Σκηνοθέτες-Βοηθοί, Σχεδιαστές Αναλυτές προγράμματος, Μεταφραστές- Υποτιτλιστές, Tεχνικοί, Μακιγιέζ, Δ/ντες Φωτογραφίας, Εικονολήπτες, Μοντέρ, Φωτιστές, Συντονιστές σκηνής- Βοηθοί, Ενδυματολόγοι- Σκηνογράφοι, Κομμωτές, Χειριστές Γεννήτριας Χαρακτήρων, Φροντιστές, Γενικών καθηκόντων-Εργάτες, Μακενίστες, Αρχειονόμοι-Βιβλιοθηκονόμοι, Τεκμηριωτές Πολιτιστικού Αποθέμετος, Συντηρητής Φωτογραφίας-Εργων τέχνης, Αρχειοθέτες- Ταξινόμοι, Ψηφιοποιητές-Τεκμηριωτές Μουσικού Αρχείου, Ψηφιοποιητές Αρχειακού υλικού, Διοικητικοί Οικονομικοί, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, Προγραμματιστής Πολυμέσων, Οδηγοί, Καθαρίστριες και Ασφάλειας-Φύλακες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατά τίθενται στο ΑΣΕΠ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις εκδοθεί η προκήρυξη.

81 στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών θα υπογράψουν ογδόντα ένα άτομα, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Δεκέμβριο. Αναλυτικά θα προσληφθούν είκοσι επτά (27) Ψυχολόγοι, είκοσι επτά (27) Κοινωνικοί Λειτουργοί και είκοσι επτά (27) Μεταφραστές - Διερμηνείς. Το αντικείμενο έργου των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε αλλοδαπούς κρατούμενους, των δε Μεταφραστών – Διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια εξέτασης - ταυτοποίησης των αλλοδαπών.
Οι ανωτέρω συμβάσεις θα συναφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994» (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009), που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και άδεια άσκησης επαγγέλματος ( για τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς). Προτεραιότητα στις προσλήψεις θα έχουν όσοι διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ